Požiarna signalizácia, evakuačný rozhlas

Systém EPS slúži na včasnú a rýchlu identifikáciu a lokalizáciu vzniku požiaru.

Elektrická požiarna signalizácia je vhodná najmä pre hotely, ubytovne a obchodné centrá.

 

 

Integrall IP video

 

DPR (Domáci požiarny rozhlas)

Ozvučovacie systémy a systémy miestneho rozhlasu sú používané pre zosilňovanie reči alebo hudby a ich smerovanie do požadovaných priestorov (zón).

Systémy sú vhodné pre ozvučenie škôl, malých obchodov ale aj veľkých obchodných centier, nepostrádateľné sú na staniciach, letiskách, vo verejných a administratívnych budovách, v priemyslových halách a areáloch.

 

 

 

Produktové katalógy a stručné užívateľské návody nájdete tu.

Telefónne ústredne Žijeme v dobe, keď nové technológie umožňujú nové rieš...
Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN je signálny informacný systém, ktorý...
Systém EPS slúži na včasnú a rýchlu identifikáciu a lokalizáciu vzniku požiaru....
VISIOCALL IP je moderný spôsob komunikácie v zdravotníctve. Vo svojom základe te...
Vlastnosti štruktúrovanej kabeláže sú navrhnuté tak, aby po nej bolo možné prená...